اندیکاتور


 

 

  • اندیکاتور به منظور مشخص کردن فضایی که حریق در آن رخ داده است، مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله دارای یک LED بوده و خارج از اتاق های کوچک نصب می شود تا اتاقی که حریق در آن رخ داده را از سایر اتاق ها متمایز می کند.

     

    .