کنترل پنل سری ۳۰۰۰

25 دتکتور در هر زون

35 دستگاه در هر زون (دتکتور و شستی)

تعداد المان
-5 _ 40°C دمای کاری
100-240VAC ولتاژ
2, 4, 8 تعداد زون دتکتور
BS5839 Part 1: 2013, EN54-2 & EN54-4 تاییدیه ها

  • کنترل پنل ۳۵۰۰

    .

  • کنترل پنل های سری ۳۰۰۰ PROTEC ساخت کشور انگلستان دارای دو زون تشخیص بوده و برای ساختمان های با ابعاد متوسط مانند واحدهای صنعتی، فروشگاه ها و مدارس مناسب می باشد. این پنل ها، فعالسازی سیستم اعلام حریق از طریق شستی و دتکتور را از یکدیگر تشخیص می دهد.

    .