دتکتور آدرس پذیر حرارتی

18-28V ولتاژ لوپ
0.2mA جریان لوپ
-10 _ 55°C دمای کاری
LPCB, EC, CE, EN54, AS7240 تاییدیه ها

  • دتکتور حرارتی آدرس پذیر

    .

  • دتکتور حرارتی ۶۰۰۰PLUS/ HT  محصول شرکت انگلیسی protec دارای LED اعلام حریق می باشد. این دتکتورها دارای مقاومت گرمایی است که به سرعت نسبت به افزایش واکنش پاسخ می دهد. این دتکتور با افزایش دما فعال شده و مناسب برای مکان هایی است که تشخیص حریق از طریق دود کافی نمی باشد مانند و به دتکتور حرارتی با حساسیت بالا نیاز است مانند موتورخانه، آشپزخانه و فضاهای تهویه شده.

    .