شستی اعلام حریق

16-30VDC ولتاژ
4.5mA جریان
-10 _ 55°C دمای کاری
LPCB, EC, CE, DoP, EN54, AS7240 تاییدیه ها