پایه دتکتور


  •  

    دانلود کاتالوگ پایه دتکتور

    .

  • پایه دتکتور مشترک آدرس پذیر به با انواع دتکتورهای آدرس پذیر قابل استفاده بوده و امکان نصب دتکتور بر سطوح مسطح را فراهم می سازد. این پایه ها دارای اتصال ارث درونی می باشد

    .