فلاشر آدرس پذیر


  • فلاشر آدرس پذیر

    .

  • فلاشر به منظور اعلان بصری حریق مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از تفاوت های این وسیله با اندیکاتور، قرار گیری آن داخل لوپ (زون) اعلام حریق است.