شرکت مهندسی سهند ارتباط
   051-38464357   9151010095


2P7014

2P7014


[restabs alignment=”osc-tabs-right” responsive=”false”]
[restab title=”توضیحات” active=”active”]

آتش خاموش کن پاک پایرو هنگام فعال شدن تبدیل به ذرات میکرونی آیروسل شده و با رادیکال های آزاد ناشی از واکنش های بین ملکولی زنجیره آتش پیوندخورده و آتش را خاموش می کند. پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان و بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد. پاک پایرو بدون نیاز به باز بینی های معمول تعمیرات و نگهداری در هر شرایط دمائی و رطوبتی به خوبی عمل کرده و آتش را در ثانیه های اولیه اطفاء می کند. پاک پایرو برای خاموش کردن آتش های کلاس F A.B.C& (طبق استاندارد EN2 ) و کلاسهای A.B&C (طبق استاندارد NFPA10 ) بسیار مناسب می باشد

[/restab][/restabs]

  گواهی رضایت از پروژه   


پروژه ها